Soudně ověřené překlady a tlumočení
německého jazyka
Řekni mi víc

Služby

Vždy profesionální, spolehlivé a diskrétní.

Překlady

Nabízím běžné, ale i soudně ověřené překlady z/do němčiny. Provádím především překlady právních textů jako jsou například překlady smluv, obchodních podmínek, úředních listin (rodné listy, oddací listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, diplomy apod.) a soudních dokumentů. Mými klienty jsou často české i zahraniční firmy, takže se velmi často setkávám s překlady obchodní dokumentace, s překlady návodů, cenových nabídek, protokolů, účetních uzávěrek, zadávací dokumentace, s překlady technické dokumentace, s texty z oboru zdravotnictví, zemědělství a techniky apod. Pro vytvoření přesné cenové nabídky a stanovaní termínu dodání potřebuji znát konkrétní překládaný text. Zašlete mi ho a v co nejkratší možné době obdržíte konkrétní cenu i reálný termín dodání. V ceně překladu je již zahrnuta cena základní jazykové korektury. Při kontaktu s klientem se vždy snažím o individuální přístup tak, abych klientovi maximálně vyhověla. Platební i časové podmínky vždy domluvíme předem, aby byla zajištěna maximální kvalita a spokojenost zákazníka. <br Je možné se domluvit na expresním vyhotovení překladu do 24 hodin, v případě, že to text dovoluje.

Soudní překlady

Ověřený (neboli soudní) překlad je překlad opatřený kulatým razítkem a podpisem soudního překladatele a je svázaný většinou s originální listinou (případně její ověřenou kopií). Ověřené překlady většinou potřebujete při komunikaci s úřady, při žádostech o práci v zahraničí, při sňatku s osobou jiné státní příslušnosti, při uzavírání mezinárodních smluv apod. Po absolvování germanistiky a bohemistiky na Filozovické fakultě Masarykovy Univerzity a Doplňkového studia pro soudní tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem byla v roce 2009 jmenována soudním tlumočníkem a překladatelem. Pokud tedy potřebujete ověřené překlady z/do němčiny, jsem tu, abych Vám pomohla. Nejčastější překlady listin:

 • překlad rodného listu
 • překlad oddacího listu
 • překlad diplomů a vysvědčení
 • překlad smluv, plných mocí
 • překlad výpisů z rejstříku trestů
 • překlad výpisů z obchodního rejstříku
 • atd.

Tlumočení

Pokud potřebujete vést např. obchodní jednání nebo prezentaci v jiném jazyce, nabízím Vám konsekutivní tlumočení. Při mé práci tlumočníka často doprovázím zástupce firem např. na různá školení, prohlídky provozoven a podniků, na výstavy a veletrhy, obchodní prezentace a jednání. Při tlumočení se vždy snažím o to, aby si obě strany maximálné porozumněly a uměly vyřešit všechny problémy a úskalí. Tlumočníka budete také potřebovat např. při svatebím obřadu s osobou jiné státní příslušnosti. I pro tyto příležitosti jsem Vám k dispozici.

O mně

Mgr. Kateřina Kutnerová
 • 1999-2005

  Filozofická fakulta MU

  Magisterské studium germanistiky a bohemistiky

 • 2001

  Zahájení živnosti

  Překlady, tlumočení, lektorská činnost

 • 2001 - 2009

  Studijní jazykové pobyty

  Německo, Rakousko, Rusko, Ukrajina

 • 2009

  Univerzita Karlova - Juridikum

  Doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky

 • 2009

  Jmenování soudním překladatelem a tlumočníkem

 • 2009

  ActivLingua

  Založení jazykové agentury se specializací němčina, ruština, angličtina

 • Překládejte
  s
  námi!

Kontaktujte nás

Pošlete svou zprávu nebo svůj dotaz, ozveme se vám. Mgr. Kateřina Kutnerová Kanice 316 664 01 tel: +420 724 026 913 mail: katerina@pravnipreklady.eu

Message is not sendable due to captcha not loadable. Please contact us at lukas@kutner.cz.